NOVINKY

arr3Riflová obuvewhgfdsaifjdsa§fkad§... arr3arr3arr3

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 110,00 Eur
naša cena 69,00 Eur
naša cena 79,00 Eur

OBCHODNE PODMIENKY
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 I.

    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.fashionmoda.eu  a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
    Tieto VOP sú platné od 1.5. 2017.

 

II.

    Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim.
    Tovar v e-shope je patrične označené názvom a je spravidla vyobrazené spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch a ďalších vlastnostiach tovaru s tým, že v prípade, že sa tovar vyrába v rôznych veľkostiach a farbách, má kupujúci možnosť vybrať zodpovedajúcu veľkosť i farbu pred tým, ako tovar umiestni do "košíka".
    Kupujúci vykoná výber tovaru vrátane jeho farby, veľkosti a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, a umiestni tovar do nákupného košíka tak, že klikne na tlačidlo "Vložiť do košíka" ( "do košíka" alebo na tlačidlo so symbolom košíku) . V rámci procesu objednávania tovaru má kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom vykonania kontroly a prípadných opráv chýb v objednávke.
    Do doby, než kupujúci proces objednávania ukončí kliknutím na odkaz "Odoslať objednávku" a objednávka sa stane záväznou, má kupujúci možnosť v ktorejkoľvek fáze objednávanie tovaru objednanie tovaru zrušiť tak, že preruší vykonávanie jednotlivých vyššie popísaných krokov vedúcich k objednanie tovaru a opustí internetovú stránku, na ktorej sa objednávka tovaru vykonáva.
    Po odoslaní záväznej objednávky tovaru dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, potvrdení objednávky, v ktorom bude zahrnuté okrem iného číslo objednávky a zhrnutie údajov uzatvorenej kúpnej zmluvy, vrátane týchto obchodných podmienok, ktoré budú pripojené ako príloha k tomuto potvrdenie . Súčasťou potvrdenie bude ďalej faktúra, ktorá sa fyzicky nezasiela.
    V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri vykonávaní objednávky, a to v záležitostiach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy.
    Kúpna zmluva môže byť uzavretá v slovenskom jazyku.
    Kúpna zmluva je uzatváraná prostredníctvom e-shopu, teda s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku - náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (v prípade internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky) .
    Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a je prístupná kupujúcemu po prihlásení do jeho užívateľského účtu. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

 

III.

    Kúpnej ceny tovaru a služieb sú v e-shope uvádzané vrátane DPH, ako aj vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny.
    Kúpna cena uvedená pri tovare v okamihu prevedení objednávky je kúpnou cenou záväznú pre predávajúceho i kupujúceho a po vykonaní objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamné zľavová akcia .
    Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnej ceny za tovar, ktoré sa ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu, a organizovať reklamné zľavové akcie, to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi.
    Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, zľavové kupóny a pod.). Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacerých násobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť, kupujúci bude informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitie predávajúceho. Ak je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca. V jednej objednávke nemožno použiť viac zľavových kupónov. 1.     Platba kúpnej ceny sa vykonáva v EUR.
      Kupujúci si môže vybrať v procese implementácie objednávky z dvoch hlavných spôsobov platenia kúpnej ceny za tovar:

      Platba pri prevzatí: dobierkou pri prevzatí tovaru od kuriéra; hotovosti alebo kartou ;

      Platba vopred (bezhotovostná platba): okamžitý prevod peňazí z účtu alebo platba kartou; platba prevodom

      Zvolený spôsob platenia kúpnej ceny možno po vykonaní objednávky zmeniť len so súhlasom predávajúceho.
      Informačná povinnosť k EET - Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Kupujúci súhlasí s tým, že mu EET účtenka bude zaslaná elektronicky (e-mailom).

   

  V.

      Tovar je predávajúcim dodávaný na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
      Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich dvoch spôsobov dodania tovaru:

      dodanie kuriérom na adresu uvedenú v objednávke;
      osobný odber v Kozmetickom salóne Ivana v Púchove.

      Za podmienky, že je tovar skladom, odošle predávajúci kupujúcemu tovar do 4pracovných dní odo dňa, keď bola uzavretá kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob platenia bezhotovostnú platbu, je tovar odosielaný do 4 pracovných dní od dňa, keď je platba kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho.
      Termíny dodania uvedené na webe sú informatívne. Vychádza z predpokladaných dodacích lehôt prepravných spoločností.
      Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho. Náklady na dopravu tovaru sú nasledovné:

  - Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti Geis  
      platba na dobierku – 4,50 eur
      platba vopred – 3,80 eur
      osobný odber tovaru Kozmetickom salóne Ivana v Púchove - zadarmo
      prípade výmeny tovaru, s výnimkou oprávnenej reklamácie, platba 3,80 eur za nové poštovné a balné.

   

  VI.

      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s kupujúcim v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. Ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá).
      Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci nevykoná bezhotovostnú platbu do troch pracovných dní od dňa, kedy bola uzavretá kúpna zmluva.
      Kupujúci môže kedykoľvek od okamihu, kedy došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, do okamihu, keď bol tovar predávajúcim odoslaný, požiadať predávajúceho o zrušení kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bude zrušená dohodou zmluvných strán v okamihu, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy.

   

  VII.

      V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí.
      Postup pri odstúpení od zmluvy:

      Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.
      Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu na adresu: Ivana Chudá Schmidtová,Pribinova 1170/23,02001 Púchov  , spoločne s pokynmi, kde kupujúci uvedie číslo účtu, kam majú byť peňažné prostriedky zaslané, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 Občianskeho zákonníka nesie kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie tovaru. Vrátený tovar by nemalo niesť známky použitia, malo by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva).

      V nadväznosti na odstúpenie kupujúceho od zmluvy predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie zodpovedajúcich najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktoré predávajúci ponúka. Podnikateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
      Kupujúci v zmysle ustanovenia § 1832 ods. 1 Občianskeho zákonníka súhlasí s tým, že mu predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky bezhotovostne na jeho bankový účet, ktorý kupujúci uvedie v odstúpení od zmluvy, alebo oznámi predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od zmluvy. Iba v prípade, keď tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, vráti kupujúci predávajúcemu peňažné prostriedky zloženkou zaslanou na adresu uvedenú pri registrácii.
      Kupujúci zodpovedá podnikateľovi za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

VIII.

    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

    má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
    sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
    vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
    je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
    vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. uvedené neplatí

    u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
    na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
    u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
    ak to vyplýva z povahy veci.

4. Ak nemá vec vlastnosti stanovené vyššie v ods. 1 tohto ustanovenia VOP, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

    Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
    Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
    Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, poskytuje predávajúci v tomto rozsahu kupujúcemu záruku za akosť.
    Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.
    Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.
    Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, a to v predajni predávajúceho alebo je možné oznámenie o reklamácii vrátane reklamovaného tovaru zaslať na adresu sídla predávajúceho.
    Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

 

IX.

    Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
    Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie
    V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

 

 X.

    Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu oznámené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom, okrem prípadov nutných k realizácii kúpnej zmluvy na základe týchto VOP, a bude s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov za ďalej uvedených podmienok.
    Osobné údaje budú spracovávané v tomto rozsahu:

    meno a priezvisko,
    dátum narodenia,
    adresa bydliska,
    telefónne číslo,
    e-mailová adresa,
    doručovacia adresa,
    bankové spojenie,
    pohlavia.

    Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované na nasledujúce účely:

    plnenie kúpnej zmluvy, vedenie stavu zákazníckeho účtu, dodanie tovaru a plnenie zákonných povinností plynúcich zo zodpovednosti za vady (prípadné reklamácie). Pre tieto účely sú údaje spracované po nevyhnutne nutnú dobu k naplneniu uvedených účelov.
    v prípade udelenia súhlasu (napr. udeleného v rámci súťaží, marketingových akcií, apod.) či v prípade spracovania mena, priezviska, adresy a e-mailovej adresy subjektu údajov a nevyjadrenie nesúhlasu so spracovaním za účelom: marketingového využitia, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie obchodných oznámení. V danom prípade sa údaje spracované po dobu do odvolania súhlasu, ktoré môže byť urobené písomne ​​na adrese predávajúceho či v rámci každého jednotlivého obchodného oznámení zaslaného e-mailom.

    Predávajúci, ako spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúce ich zneužitia. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracovávané manuálne (vlastnými zamestnancami i spracovateľovi) a automatizovane (vlastnými zamestnancami i spracovateľovi).
    Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu: chudaiva @centrum.sk alebo písomne ​​do sídla predávajúceho.
    Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, má právo na ich opravu, doplnenie, má právo na ich blokáciu, môže žiadať predávajúceho o vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu prostredníctvom žiadosti odoslanej elektronicky na adresu: chudaiva @centrum.sk alebo písomne ​​do sídla predávajúceho. O následnom postupe bude kupujúci informovaný písomne ​​alebo e-mailovou správou.
    Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Kupujúci môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných oznámení podľa predchádzajúcej vety buď kliknutím na odkaz uvedený v závere jednotlivého obchodného oznámení, alebo oznámením odoslaným elektronicky na adresu: chudaiva @centrum.sk
    Kupujúci ďalej súhlasí s ukladaním tzv. "Cookies" do jeho koncového zariadenia (napr. Počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti; kupujúci má možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené na jeho koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.

 

XI.

    Prípadné vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši s konečnou platnosťou všeobecné súdy.
 .
    Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.
    XII.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.

2018 www.fashionmoda.eu

 

KONTAKTY

Kozmetický salón IVANA,Solárium.

Adresa: ulica 1.Mája 1456

PSČ: Púchov 020 01

Email: chudaiva@centrum.sk

Telefón: 0903 511 799

NTE2ZDl